Tag Archives: wasiat

Prabu Niskala Wastu Kancana

Nama yang keren untuk ukuran masa lalu dan masa kini. Bagi orang Bandung Wastu Kencana dikenali sebagai jalan raya yang dekat dengan pusat kekuasaan Kantor Pemkot dan Gedung DPRD. Saya yakin –seperti biasa walau tanpa survey — hanya sedikit saja urang Bandung terutama anak-anaknya yang mengerti siapa Wastu Kencana itu. Mereka mungkin akan lebih kenal Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai raja-raja leluhur.

Pendidikan kita (terutama di Jawa Barat) kurang memperhatikan pengenalan sejarah masa lalunya. Padahal, pemahaman terhadap masa lau akan memperjelas karakter dan konsep diri masyarakat Sunda Khususnya. Warga Jawa Barat harus paham bagaimana perjalanan sejarah sampai mereka menjadi bagian dari NKRI, tidak tiba-tiba merasa bagian dari negara Indonesia. Orang Jawa, menurut saya lebih beruntung, mereka lebih dapat memahami keterikatan dengan masa lalunya, yang kemudian mereka lebih jelas konsep budaya dan kebahasaannya. Bukankah lebih banyak kita temukan anak muda jawa yang berbahasa Jawa dibanding anak Sunda berbahasa Sunda?

Prasasti_Kawali

Prasasti_Kawali

Sedikit dari yang saya ketahui, Kerajaan Sunda pernah dipindahkan ke Kawali sebagai ibukotanya. Raja yang paling terkenalnya adalah Prabu Niskala Wastu Kencana, beliau anaknya Prabu Wangi yang gugur di Bubat. Karena usianya masih 9 tahun ketika ayahandanya wafat, maka tampuk kepemimpinan dipegang oleh Pamanda Bunisora yang memiliki kelebihan dalam hal keluhuran nilai keagamaannya. Bunisora adalah leluhur para agamawan Sunda. Anaknya Bratalegawa merupakan Haji Pertama di Sunda sehingga dikenal dengan Haji Purwa Galuh. Anak keturunannya dikenal sebagai pemegang amanah dakwah dan mendalami agama sebagai penerang masyarakat. Dalam bimbingan Bunisora, Wastu Kancana tumbuh menjadi raja yang bijaksana karena memiliki kebijaksanaan ilmu dan nilai. Ilmu agama menjadi hal penting dan (seharusnya) menjadi ciri khas urang Sunda kan? Sebagian ahli menganggap bahwa Prabu Wastu Kancana inilai yang dikenal dan dikenang sebagai Prabu Silih Wangi– yaitu prabu pengganti Prabu Wangi– yang pantasnya ya digantikan oleh Raja yang setimpal.

Prabu Wastu Kancana menjadi simpul kesejarahan masyarakat Sunda, karenanya harus mendapatkan porsi yang cukup dalam khazanah keilmuan di tingkat dasar sampai menengah. Tidak memfokuskan pada sejarah waktu dan tanggal, tetapi lebih ke nilai-nilai yang dapat menjadi dasar karakter masyarakat Sunda. Sejarah menyebarnya agama Islam yang diawali dari salah satu Raja Sunda bernama Prabu Kian Santang juga harus menjadi bagian dari kesatuannya. Ketika Sang Raja telah memilih Islam maka layak pula kita sebagai keturunan atau penerus rakyatnya memahami latar keIslamannya. Jangan sampai muslim Sunda kehilangan jejak. Merasa telah menjadi sunda kalau mengikuti ajaran Sunda Wiwitan, padahal sejak dahulu, pemahaman ini telah berkesesuaian dengan Islam.

daerah Kawali, Ciamis, Kerajaan Sunda

daerah Kawali, Ciamis, Kerajaan Sunda

Kesalahan utama (atau salah satu dari sekian banyak kesalahan) Pendidikan kita adalah terlalu menggeneralisir termasuk dalam urusan Sejarah. Yang diperkenalkan adalah sejarah Nasional, padahal sejarah nasional mungkin hanya perlu sejak zaman proklamasi saja, sebelum-sebelumnya masing-masing daerah memiliki sejarah kebesarannya sendiri-sendiri. Seperti mirip dengan pemahaman federalisasi, tapi bukankah begitu sejarah bangsa kita yang besar ini? Jangan lupakan bahwa Indonesia bukan hanya Majapahit, tapi tiap daerah memiliki masa lalunya sendiri-sendiri, sehingga kebesarannya akan lebih utuh ketika karakter diambil dari sejarahnya yang hakiki.

Meminjam naskah dari teman-teman blogger yang telah menulis tentang Prabu Wastu Kancana, inilah salah satu cuplikannya:

Wastu Kencana dikenal raja yang adil dan minandita. Didalam Carita Parahyangan Ia sangat dipuji-puji melebihi dari raja manapun, dan ia putra dari Prabu Wangi yang gugur didalam peristiwa bubat. Didalam Naskah Parahyangan di uraikan sebagai berikut :Aya deui putra Prebu, kasohor ngaranna, nya eta Prebu Niskalawastu kancana, nu tilem di Nusalarang gunung Wanakusuma. Lawasna jadi ratu saratus opat taun, lantaran hade ngajalankeun agama, nagara gemah ripah. Sanajan umurna ngora keneh, tingkah lakuna  seperti nu geus rea luangna, lantaran ratu eleh ku satmata,nurut ka nu ngasuh, Hiang Bunisora,nu hilang di Gegeromas. Batara Guru di Jampang.
Ketika terjadi peristiwa Bubat yang menewaskan Prabu Linggabuana (1357 M) Wastu Kencana baru berusia 9 tahun dan untuk mengisi kekosongan pemerintah Pajajaran di isi oleh pamannya, yakni Sang Bunisora yang bergelar Prabu Batara Guru Pangdiparamarta Jayadewabrata atau sering juga disebut Batara Guru di Jampang atau Kuda Lalean.

Wastu Kencana dibawah asuhan pamannya tekun mendalami agama (Bunisora dikenal juga sebagai satmata, pemilik tingkat batin kelima dalam pendalaman agama). Iapun dididik ketatanegaraan. Kemudian naik tahta pada usia 23 tahun menggantikan Bunisora dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastu Kencana atau Praburesi Buanatunggaldewata. Dalam naskah selanjutnya disebut juga Prabu Linggawastu putra Prabu Linggahiyang.

Menurut sumber sejarah Jawa Barat, Wastu Kencana memerintah selama 103 tahun lebih 6 bulan dan 15 hari. Dalam Carita Parahyangan disebutkan: Lawasna jadi ratu saratus opat taun, lantaran hade ngajalankeun agama, nagara gemah ripah.

Ketika jaman kekuasaanya Wastu Kencana menyaksikan dan mengalami beberapa peristiwa (1) menyaksikan Kerajaan Majapahit dilanda perang paregreg – perebutan tahta (1453 – 1456), selama peristiwa tersebut Majapahit tidak mempunyai raja, namun Wastu Kencana tak terpikat untuk membalas dendam peristiwa Bubat, karena ia lebih memilih pemerintahannya yang tentram dan damai. Ia pun rajin beribadat. (2) Kedatangan Laksamana Cheng H0 dan Ulama Islam yang kemudian mendirikan Pesantren di Karawang.

Tanda keberadaan Wastu Kencana terdapat pada dua buah prasasti batu di Astana Gede. Prasati yang kedua dikenal dengan sebuat Wangsit (wasiat) Prabu Raja Wastu kepada para penerusnya tentang Tuntutan untuk membiasakan diri berbuat kebajikan (pakena gawe rahayu) dan membiasakan diri berbuat kesejahteraan yang sejati (pakena kereta bener) yang merupakan sumber kejayaan dan kesentausaan negara.

Tulisan ini saya copas dari Sejarah jawa Barat – Cuplikan Wasiat Wastu Kencana dari naskah Sanghyang siksakanda (Koropak 630), sbb :

Teguhkeun, pageuhkeun sahinga ning tuhu, pepet byakta warta manah, mana kreta na bwana, mana hayu ikang jagat kena twah ning janma kapahayu.
Kitu keh, sang pandita pageuh kapanditaanna, kreta ;
sang wiku pageuh di kawikuanna, kreta ;
sang ameng pageuh di kaamenganna, kreta ;
sang wasi pageuh dikawalkaanna, kreta ;
sang wong tani pageuh di katanianna, kreta ;
sang euwah pageuh di kaeuwahanna, kreta ;
sang gusti pageuh di kagustianna, kreta ;
sang mantri pageuh di kamantrianna, kreta ;
sang masang pageuh di kamasanganna, kreta ;
sang tarahan pageuh di katarahanna, kreta ;
sang disi pageuh di kadisianna, kreta ;
sang rama pageuh di karamaanna, kreta ;
sang prebu pageuh di kaprebuanna, kreta.
Ngun sang pandita kalawan sang dewarata pageuh ngretakeun ing bwana, nya mana kreta lor kidul wetan sakasangga dening pretiwi sakakurung dening akasa, pahi manghurip ikang sarwo janma kabeh.

(Teguhan, kukuhkan batas-batas kebenaran, penuhi kenyataan niat baik dalam jiwa, maka akan sejahteralah dunia, maka akan sentosalah jagat ini sebab perbuatan manusia yang penuh kebajikan).

Demikianlah hendaknya. Bila pendeta teguh dalam tugasnya sebagai pendeta, akan sejahtera. Bila wiku teguh dalam tugasnya sebagai wiku, akan sejahtera. Bila manguyu teguh dalam tugasnya sebagai ahli gamelan, akan sejahtera. Bila paliken teguh dalam tugasnya sebagai ahli seni rupa, akan sejahtera. Bila ameng teguh dalam tugasnya sebagai pelayan biara, akan sejahtera. Bila pendeta teguh dalam tugasnya sebagai pendeta, akan sejahtera. Bila wasi teguh dalam tugasnya sebagai santi, akan sejahtera. Bila ebon teguh dalam tugasnya sebagai biarawati, akan sejahtera. Bila pendeta teguh dalam tugasnya sebagai pendeta, akan sejakhtera. Demikian pula bila walka teguh dalam tugasnya sebagai pertapa yang berpakaian kulit kayu, akan sejahtera. Bila petani teguh dalam tugasnya sebagai petani, akan sejahtera. Bila pendeta teguh dalam tugasnya sebagai pendeta, akan sejahtera. Bila euwah teguh dalam tugasnya sebagai penunggu ladang, akan sejahtera. Bila gusti teguh dalam tugasnya sebagai pemilik tanah, akan sejahtera. Bila menteri teguh dalam tugasnya sebagai menteri, akan sejahtera. Bila masang teguh dalam tugasnya sebagai pemasang jerat, akan sejaktera. Bila bujangga teguh dalam tugasnya sebagai ahli pustaka, akan sejahtera. Bila tarahan teguh dalam tugasnya sebagai penambang penyebrangan, akan sejahtera. Bila disi teguh dalam tugasnya sebagai ahli obat dan tukang peramal, akan sejahtera. Bila rama teguh dalam tugasnya sebagai pengasuh rakyat, akan sejahtera. Bila raja (prabu) teguh dalam tugasnya sebagai raja, akan sejahtera.

Demikian seharusnya pendeta dan raja harus teguh membina kesejahteraan didunia, maka akan sejahteralah di utara barat dan timur, diseluruh hamparan bumi dan seluruh naungan langit, sempurnalah kehidupan seluruh umat manusia).

Wasiat ini mengandung pula konsep tentang bagaimana manusia harus focus dan professional dibidang keahliannya. Lebih maju dari praktek kenegaraan sekarang. Saat ini banyak bukan negarawan mengurusi masalah Negara. Para ahli agama banyak yang terjun jadi politikus, banyak politikus jadi pedagang, banyak kaum pedagang jadi penentu kebijakan Negara. Semuanya menyebabkan kerancuan dan menjauhkan bangsa dari kesentosaan. Walaupun nuansa nasihat diatas bernuansa Hindu-Budha –karena begitulah agama yang dianut pada saat itu, tapi jika kita berlanjut pada fase selanjutnya maka kita akan melihat nilai-nilai pokok keSunda-an banyak yang menjadi latar kesejarahan kita sebagai manusia.

Mungkin kita perlu renungkan kembali tentang nilai-nilai luhur, melalui Wasiat dari Galunggung, leluhur raja-raja Galuh :

Hana nguni hana mangke –
Tan hana nguni tan hana mangke –
Aya ma baheula hanteu teu ayeuna –
Henteu ma baheula henteu teu ayeuna –
Hana tunggak hana watang –
Hana ma tunggulna aya tu catangna.

(ada dahulu ada sekarang, karena ada masa silam maka ada masa kini. Bila tidak ada masa silam maka tiada masa kini. Ada tonggak tentu ada batang. Bila tak ada tonggak tentu tidak ada batang. Bila ada tunggulnya tentu ada catangnya).

Saya pikir pesan itu sangat jelas, bahwa masa kini merupakan akumulasi dari masa lalu, tidak akan ada masa kini kalau tidak ada masa lalu. Dengan demikian jika dikatikan dengan masalah perkumbuhan bangsa dapat ditarik benang merahnya, bahwa sejarah suatu bangsa tidak akan selalu sama dengan bangsa lainnya. Dan dari kesejarahannya masing-masing dapat ditarik dan dijadikan cermin tentang nilai-nilai mana yang cocok dan sangat tepat.

Marilah kita bertindak profesional dan menyerahkan suatu persoalan kepada ahlinya masing-masing. Masalah agama bertanyalah kepada ahli agama – masalah perniagaan bertanyalah kepada ahli niaga – masalah kenegaraan bertanyaan kepada negarawan. Jangan ahli agama turut campur memaksakan kehendaknya untuk mengurus Negara – tukang dagang ikut-ikutan ngurusin Negara, karena semua itu bukan bidangnya.

Demikian seharusnya ahli agama dan raja harus teguh membina kesejahteraan didunia, maka akan sejahteralah di utara barat dan timur, diseluruh hamparan bumi dan seluruh naungan langit, sempurnalah kehidupan seluruh umat manusia.